اخبار

پیدایش سیم‌خاردار

| |

از سپیده دم تاریخ، بشر موانع دست‌ساز را از مواد طبیعی پیرامون خود تهیه می‌کرد. مواد به کار رفته غالباً از گل، چوب، سنگ و علف‌های تیغ‌دار بودند. مهاجران هنگامی که به دشت‌های... بیشتر

سیستم های اعلان سرقت ستل

| |

سیستم های اعلان سرقت ستل شامل پنل ها و تجهیزات بسیاری می باشد که در سه سطح امنیتی طبقه بندی می شوند: Integra پنل های اینتگرا مناسب مجموعه های بزرگ مانند ادارات و... بیشتر