پیدایش سیم‌خاردار

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

از سپیده دم تاریخ، بشر موانع دست‌ساز را از مواد طبیعی پیرامون خود تهیه می‌کرد. مواد به کار رفته غالباً از گل، چوب، سنگ و علف‌های تیغ‌دار بودند. مهاجران هنگامی که به دشت‌های وسیع آمریکا گام نهادند، تهیه این مواد … Continued